با ما در ارتباط باشید

عمده فروشي سبزيجات حاج علی احمد دهقاني ابري

جاده اصفهان نائين ميدان مركزي ميوه وتره محوطه سبزي غرفه ۲۱۵

تلفکس: ۰۳۱۳۵۷۲۷۶۳۱

همراه:۰۹۱۳۳۱۸۷۶۰۵ – ۰۹۱۳۳۰۷۱۱۴۹